Tlačivá

 

POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ DO KLUBU - ZÁPISNY A ČLENSKÝ POPLATOK 

 
Zápisný a členský poplatok pre nového člena v prvom roku je 35.-€ , pre člena od druhého roku je 15.-€ na kalendárny rok. Členský poplatok na ďalší rok treba zaplatiť do 31.12. predchádzajúceho roku. Po termíne 31.01. roku, ktorého sa členský poplatok týka, členstvo zaniká a aj starší členovia platia ako noví pri vstupe do klubu, t.j. 35 €. Členský poplatok sa posiela na klubový účet:  SK93 0900 0000 0001 7363 4343. Prosím o zaslanie fotokópie dokladu o zaplatení kvôli lepšej evidencii - poslať poštou, alebo e-mailom - tajomníčke klubu.
 
Zmenu adresy, tel.č., novej alebo zmenenej e-mailovej adresy (pre lepšiu komunikáciu) treba nahlásiť tajomníčke klubu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ DO KLUBU - ZÁPISNÝ A ČLENSKÝ POPLATOK:
 
Zápisný a členský poplatok pre nového člena v prvom roku je 35.-€ , pre člena od druhého roku je 15.-€ na kalendárny rok. Členský poplatok na ďalší rok treba zaplatiť do 31.12. predchádzajúceho roku. Po termíne 31.01. roku, ktorého sa členský poplatok týka, členstvo zaniká a aj starší členovia platia ako noví pri vstupe do klubu, t.j. 35 €. Členský poplatok sa posiela na klubový účet:  SK93 0900 0000 0001 7363 4343. Prosím o zaslanie fotokópie dokladu o zaplatení kvôli lepšej evidencii - poslať poštou, alebo e-mailom - tajomníčke klubu.
 
Zmenu adresy, tel.č., novej alebo zmenenej e-mailovej adresy (pre lepšiu komunikáciu) treba nahlásiť tajomníčke klubu.
 
 
Zaslať: Melichová Ildikó, Hraničiarska č.18, 851 10 Bratislava, Tel.: 0905/516 564, bulldogamopsklub@gmail.com
 
POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ NA BONITÁCIU:
 
Dva týždne pred plánovanou bonitáciou treba poslať Žiadosť na bonitáciu (nájdete na internet. stránke) a fotokópiu rodokmeňa na adresu p. Melichovej alebo e-mailom na bulldogamopsklub@gmail.com. Poplatok 20 Euro za bonitáciu sa platí na mieste. Vek potrebný na bonitáciu je pre všetky tri plemená bez rozdielu pohlavia 12 mesiacov - chovnosť sa priznáva od 15 mesiacov.
 
 
Zaslať: bulldogamopsklub@gmail.com alebo na adresu: Monika Melichová, Hraničiarska 18, 851 10, Bratislava
 
POSTUP PRI ŽIADANÍ O VYSTAVENIE PRIPÚŠŤACIEHO POVOLENIA:
 
Spolu so žiadosťou treba poslať poradcovi chovu 5 Euro za každú vystavenú žiadosť. Ak sučka ešte nemala šteniatka, treba poslať aj fotokópiu rodokmeňa. Poradca chovu na základe vyplnenej žiadosti pošle chovateľovi Pripúšťacie povolenie.
 
 
ANGLICKÝ BULLDOG
Zaslať: Milan Benkovský, Povoda 69, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 0911/991 150, email: lqb@real.net.sk
 
FRANCÚZSKY BULLDOG
Zaslať: František Plachý, Ivana Krasku 27/13, 927 71 Nováky, tel.: 046/ 546 16 53, 0917/313 183
 
MOPS 
Zaslať: Monika Melichová, Hraničiarska 18, Bratislava, 851 10, tel: 0907/511 856, email: melichova.m@gmail.com

 
Každý majiteľ má právo si po splnení podmienok požiadať o priznanie titulu Klubový šampión. Neudeľuje sa automaticky. 

OSTATNÉ TLAČIVÁ
 
Od dňa 17.10.2014 sa bude Bulldog a mops klub striktne riadiť smernicou vydanou SKJ definujúcou obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode. Smernicu nájdete na https://www.skj.sk/tlaciva/smernica_obchodnici_so_psami.pdf. Každý člen, ktorý túto smernicu poruší, bude z klubu vylúčený.

 

Zmenu adresy, tel.č., novej alebo zmenenej e-mailovej adresy (pre lepšiu komunikáciu) treba nahlásiť tajomníčke klubu.