POPLATKY BULLDOG A MOPS KLUBU

 

 

Zápisný poplatok

 
20€

Členský poplatok

 
15€

Poplatok za Pripúšťacie povolenie (platí sa poradcovi chovu)

 
10€


Poplatok za zaradenie do chovných jedincov

 

20€

Odporúčanie klubu k zápisu šteniat starších ako 9 týždňov

 
20€

Uzavretie „Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlena“

 
10€

Poplatky pre nečlenov klubu

 
100% príplatok 
 
 

Číslo účtu Bulldog a mops klubu: 

 

SK93 0900 0000 0001 7363 4343

 

Poplatok za zaradenie do chovných jedincov