STANOVY KLUBU 

 
   
 
 
 

 

Novelizované: 19.4.2019

 

Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 29.5.2019 - Ministrerstvo Vnútra Slovenskej republiky