členovia klubu

Zoznam členov 2020

  Priezvisko Meno   Bednárik    Jozef   Andó Gertrúd A Baloghová Lucia   Benčko  Ondrej A Beláňová           ...

Zoznam členov 2019

Barbuščák Peter Bajáková Martina Bělková Eva Bednárik Jozef Benkovský Milan Benčko Ondrej Bereczky Eva Bodnárová Alena Bólová Anna Bomboš Jozef Bombošová Alena Božingová Iveta Civáň Pavol Civáňová Jana Cisárik Mário Cuenca Daniela Cupáková Jana Cvetkovič Ivan Červeňáková Darina Daniel Matej Daráž...