2021

Vyhodnotenie najlepšie ohodnotených jedincov členov Bulldog a mops klubu slovenského chovu na medzinárodných, národných, špeciálnych a klubových výstavách konaných na SR v roku 201.

 

 

BULLDOG

 

poradie Meno psa  Majiteľ    Body
1. Thorr Storm Britchers Dog  Kminiak Róbert  87
2. Donna Laurinkin dvor Kamenský Anton  62
3. Galaxy Illimon      Melichová Ildikó  36
 

FRANCÚZSKY BULDOČEK

 

poradie Meno psa  Majiteľ    Body
1. Achilles Big Family French Bulls Čičová Katarína  120
2. Bagette Slavic Storm  Vašíček Marek  100
3. Chief Bombala Bull  Bombošová Alena  83

 

MOPS

 

poradie Meno psa  Majiteľ    Body
1. Ornella Muti Mad-Mops Nagy Kórnel 111
1. Talisman Mad-Mops Nagy Kórnel 111
2. Quincy Star Jo-Me-Lich Sabová Lucia  65
3. Catty Tentuto  Diósi Ladislav  53
 
(V rámci vlastného záujmu si skontrolujte správnosť bodov. V prípade nejasností prosím kontaktujte bulldogamopsklub@gmail.com)
 
 
 
 
 
    Body sa sčítavajú podľa podmienok SLOVAKIA DOG CUP. Keďže klubový víťaz sa v bodovaní neuvádza, na výročnej členskej schôdzi, konanej 17.10.2015, sa dohodlo, že sa Klubový víťaz bude rovnať bodovo Národnému víťazovi a Klubový víťaz mladých ako Národný víťaz mladých.