Club Dog Cup

 

    Vyhodnotenie najlepšie ohodnotených jedincov členov Bulldog a mops klubu slovenského chovu na medzinárodných, národných, špeciálnych a klubových výstavách konaných na SR.

 

 

    Body sa sčítavajú podľa podmienok SLOVAKIA DOG CUP. Keďže klubový víťaz sa v bodovaní neuvádza, na výročnej členskej schôdzi, konanej 17.10.2015, sa dohodlo, že sa Klubový víťaz bude rovnať bodovo Národnému víťazovi a Klubový víťaz mladých ako Národný víťaz mladých. 

 
 
 

 2019

 

2018

 

2017

 
 

 

ZA ČO KOĽKO BODOV? 

Známka: 

V - 2 body 

VD - 1 bod 

VN - 1 bod 

Umiestnenie v triede: + 

1. miesto - 4 body 

2. miesto - 3 body 

3. miesto - 2 body 

4. miesto - 1 bod 

Čakateľstvá a tituly: + 

CAC - 2 body 

R.CAC - 1 bod 

CAJC - 2 body + (ak sa zadáva) 

Klubový víťaz 3 body 

Klubový víťaz mladých 1 bod

BOB - 5 bodov 

BOS - 4 body 

Umiestnenie v záverečných súťažiach + 

Najkrajší mladší dorast 1. miesto: 5 bodov Najkrajší mladší dorast 2. miesto: 4 body Najkrajší mladší dorast 3. miesto: 3 body 

+ Najkrajší dorast 1. miesto: 5 bodov Najkrajší dorast 2. miesto: 4 body Najkrajší dorast 3. miesto: 3 body 

+ Najkrajší veterán 1. miesto: 5 bodov Najkrajší veterán 2. miesto: 4 body Najkrajší veterán 3. miesto: 3 body 

+ Najkrajší pes z triedy čestnej 1. miesto: 5 bodov Najkrajší pes z triedy čestnej 2 miesto: 4 body Najkrajší pes z triedy čestnej 3. miesto: 3 body 

+ BIS 1. miesto - 20 bodov BIS 2. miesto - 15 bodov BIS 3. miesto - 10 bodov 

JUNIOR BIS 1. miesto - 15 bodov JUNIOR BIS 2. miesto - 10 bodov JUNIOR BIS 3. miesto - 5 bodov