Výbor Klubu

 
Predseda:
Melichová Ildikó, Hraničiarska č.18, 851 10 Bratislava, Tel.: 0905/516 564 
e-mail: ilimon@stonline.sk

Podpredseda:
Plachý František, Ivana Krasku 27/13, 972 71 Nováky, Tel.: 046/546 16 53, 0917/313183 
 
Členovia výboru:
Havelka Tibor , Lehnice č.160, 930 37, Tel.: 0908/776 501
 
Benkovský Milan, Povoda č.69, 929 01 Dunajská Streda, Tel.: 0911/991 150
 
Tajomník:
Melichová Monika, Hraničiarska 18, 851 10 Bratislava, melichova.m@gmail.com, 0907 511 856 
 

Revízna komisia:

Predseda:        Ivana Vanková

Členovia:         Szalay Ján 

                      Martin Fedorko

 
Číslo účtu Bulldog a mops klubu: SK93 0900 0000 0001 7363 4343