Výbor Klubu

 
Predseda:
Melichová Ildikó, Hraničiarska č.18, 851 10 Bratislava, Tel.: 0905/516 564 
e-mail: ilimon@stonline.sk

Podpredseda:
Plachý František, Ivana Krasku 27/13, 972 71 Nováky, Tel.: 046/546 16 53, 0917/313183 
 
Členovia výboru:
Havelka Tibor , Lehnice č.160, 930 37, Tel.: 0908/776 501
 
Benkovský Milan, Povoda č.69, 929 01 Dunajská Streda, Tel.: 0911/991 150
 
Tajomník:
Melichová Monika, Hraničiarska 18, 851 10 Bratislava, melichova.m@gmail.com, 0907 511 856 
 

Revízna komisia:

Predseda:        Ivana Vanková, bulldog@bulldog.sk

Členovia:         Szalay Ján 

                      Martin Fedorko

Poradcovia Chovu

 
 
ANGLICKÝ BULLDOG
 
Benkovský Milan
Povoda č.69, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0911/991 150
email: lgb@real.net.sk
 
 
FRANCÚZSKY BULLDOG
 
Plachý František
Ivana Krasku 27/13, 972 71 Nováky
Tel.: 0917/313183
 
 
MOPS
 
Melichová Monika
Hraničiarska 18, Bratislava 851 10
Tel.: 0907/511 856
e-mail: melichova.m@gmail.com
 
K vyplnenej žiadosti o krycí list treba priložiť kópiu rodokmeňa psa aj sučky. 
Žiadosť nájdete v záložke formuláre.

 

 
Číslo účtu Bulldog a mops klubu: SK93 0900 0000 0001 7363 4343
 

POPLATKY BULLDOG A MOPS KLUBU

Zápisný poplatok – 20€

 

Členský poplatok – 15€

 

Poplatok za Pripúšťacie povolenie – 5€ ( hradí sa Poradcovi chovu príslušného plemena)

 

Poplatok za zaradenie do chovných jedincov – 20€

 

Odporúčanie klubu k zápisu šteniat starších ako 9 týždňov – 20€

 

Uzavretie „Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlena“- 10€

 

Poplatky pre nečlenov klubu – 100% navýšenie