17.9.2022 KV (CAC,KV)

13.01.2022 09:35

 

Klubová výstava s udeľovním CAC a so zadávaním Klubového víťaza

17.9.2022

 

KV (CAC) 17.9.2022 TLMAČE

VÝSLEDKY: NÁJDETE NA www.clubdogshow.sk

 
 

KATALÓG:  ONLINE  

 
 

Program:  

 

Začiatok posudzovania9:30

 

Príjem psov 8:30 - 10:30

 

Poradie plemien:     1.Bulldog 

                                  2.Francúzsky buldoček 

                                  3. Mops

 

KATALÓG:  ONLINE bude zverejnený 17.9.2022 ráno. 

                            V papierovej forme si ho môžete vyzdvihnúť pri registrácii.

 

Rozhodca:

 

Željko Lozič (RS) 

 

Uzávierka: 9.9.2022

 
 

Miesto konania: Penzión Lipa, Tlmače 

 

 

Návratky budú zobrazené pár dní pred konaním výstavy vo Vašom menu na www.clubdogshow.sk pod prihláškou na výstavu v PDF súbore ako Potvrdenie o prijatí psa. Obsahom návratky sú aj štartovacie čísla, ktoré si treba priniesť vytlačené na výstavu.

 

Propozície:   

 

Prihlasovanie a výsledky: 

 

 

 

Poplatky: 

 
  1.pes ďalší pes     čestná veterán
člen 25€       23€     15€ 0€
nečlen  35€ 33€ 20€ 15€
 
Poplatok za páry a chovateľské skupiny: 5€

 

 
TRIEDY/ CLASS:
 
Mladší dorast/ Minor puppy 3 - 6 mesiacov / months
Dorast / Puppy 6 - 9 mesiacov / months
Mladých / Junior 9 - 18 mesiacov / months
Stredná / Intermediate 15 - 24 mesiacov / months
Otvorená / Open od 15 mesiacov / months
Čestná od 15 mesiacov / months
Šampiónov / Champion od 15 mesiacov / months
Veteránov / Veteran od 8 rokov / years
 

 

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, BOS, BOB. Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.