28.4.2018 ŠV + BONITÁCIA

08.01.2018 18:03

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA + BONITÁCIA

FOTO: 

 

Rozhodca: Péter Harsányi (HU)

 

Prihlasovanie: 

 

Miesto konania:  DUNAJSKÝ KLÁTOV (CZAJLIK RANCH)

 

Propozície: 

 

Poplatky: 

 

 

1.pes

Ďalší pes

Tr.mladší dorast,čestná

Trieda veteránov

Nečlen

35€

33€

15€

10€

Člen

25€

23€

10€

0€

 

 
TRIEDY/ CLASS:
 
Mladší dorast/ Minor puppy 3 - 6 mesiacov / months
Dorast / Puppy 6 - 9 mesiacov / months
Mladých / Junior 9 - 18 mesiacov / months
Stredná / Intermediate 15 - 24 mesiacov / months
Otvorená / Open od 15 mesiacov / months
Čestná od 15 mesiacov / months
Šampiónov / Champion od 15 mesiacov / months
Veteránov / Veteran od 8 rokov / years
 

 

Bonitácia:

Prihlášky na bonitáciu zasielať s aktuálnymi oboma stranami rodokmeňa (alebo posudkami z výstavy) maximálne do dátumu uzávierky výstavy na bulldogamopsklub@gmail.com. Nebude možné prihlasovať psa na bonitáciu dodatočne na výstave. 

 

Bonitácia sa bude konať po skončení posudzovania v kruhu. 

 

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, BOS, BOB. Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.