28.4.2018 ŠV + BONITÁCIA

08.01.2018 18:03

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA + BONITÁCIA

 

Rozhodca: Péter Harsányi (HU)

 

Prihlasovanie: 

 

Miesto konania:  DUNAJSKÝ KLÁTOV (CZAJLIK RANCH)

 

Propozície: 

 

Poplatky: 

 

 

1.pes

Ďalší pes

Tr.mladší dorast,čestná

Trieda veteránov

Nečlen

35€

33€

15€

10€

Člen

25€

23€

10€

0€

 

 

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, BOS, BOB. Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.