24.8.2019 KV Budča bez CAC + bonitácia

11.12.2018 18:30

Klubová výstava bez udelenia CAC so zadávaním Klubového víťaza, 24.8.2019