24.8.2019 KV Budča bez CAC + bonitácia

12.12.2018 18:30

Klubová výstava bez udelenia CAC so zadávaním Klubového víťaza, 24.8.2019

 

Rozhodca: Marián Priehoda, SK 

Uzávierka: 16.08.2019

 

Miesto konania: Budča, Penzión Fit (https://penzionfit.sk/)

 

Výsledky KV 24.8.2019:   

 
 

 

Propozície: 

Prihlasovanie a výsledky: 

 

 

 

Poplatky: 

 
  1.pes ďalší pes    ml. dorast  , čestná veterán
člen 25€     23€     10€ 0€
nečlen  35€ 33€ 15€ 10€
 

 

 
TRIEDY/ CLASS:
 
Mladší dorast/ Minor puppy 3 - 6 mesiacov / months
Dorast / Puppy 6 - 9 mesiacov / months
Mladých / Junior 9 - 18 mesiacov / months
Stredná / Intermediate 15 - 24 mesiacov / months
Otvorená / Open od 15 mesiacov / months
Čestná od 15 mesiacov / months
Šampiónov / Champion od 15 mesiacov / months
Veteránov / Veteran od 8 rokov / years
 

 

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, BOS, BOB. Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.