18.10.2014 ŠV Memoriál Ruda Prieložného + bonitácia Závadka nad Hronom

13.06.2014 15:00

Špeciálna výstava sa bude konať dňa 18.10.2014 v penzióne Zlatá Rybka v Závadke nad Hronom.

Posudzovateľ: Olga Sinko, SLO

UZÁVIERKA 10.10.2014

Prihlasovanie: 
Propozície:
 
     
Výsledky: 
 
 
Fotogaléria: