17.10.2020 ŠV Dunajský Klátov s CAC

05.01.2020 20:44

Klubová výstava s udeľovním CAC a so zadávaním Klubového víťaza

17.10.2020

 

Rozhodca: Istvan Lakatos (HU)

 

Uzávierka: 4.10.2020

 

Miesto konania: Czajlik ranch, Dunajský Klátov 

 

 

Propozície: 

Prihlasovanie a výsledky: 

 

 

 

Poplatky: 

 
  1.pes ďalší pes    ml. dorast  , čestná veterán
člen 30€     28€     15€ 0€
nečlen  40€ 38€ 20€ 15€
 
Poplatok za páry a chovateľské skupiny: 5€

 

 
TRIEDY/ CLASS:
 
Mladší dorast/ Minor puppy 3 - 6 mesiacov / months
Dorast / Puppy 6 - 9 mesiacov / months
Mladých / Junior 9 - 18 mesiacov / months
Stredná / Intermediate 15 - 24 mesiacov / months
Otvorená / Open od 15 mesiacov / months
Čestná od 15 mesiacov / months
Šampiónov / Champion od 15 mesiacov / months
Veteránov / Veteran od 8 rokov / years
 

 

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, BOS, BOB. Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.