16.10.2015 Výročná členská schôdza

12.01.2015 21:55

Program:

začiatok: 17:00

 

- privítanie, úvod

- voľba mandátnej a volebnej komisie

- správa činností za uplynulé obdobie

- ekonomická správa- správa tajomníka

- správa revíznej komisie

- voľby

- voľba revíznej komisie

- plán činností na rok 2016

- diskusia - prednáška o novelizácii štandardu našich plemien, prednášajúci p. Tibor Havelka

- záver

             

Zápisnica: