26.6.2021 ŠV so zadávaním CAC

31.05.2021 07:20

Špeciálna výstava s udeľovním CAC 

26.6.2021

 

Výsledky: 

 
 
 
 

Rozhodcovia:

 

Sergej Vanža - bulldog 

                        - francúzsky buldoček

                        - mops

 

Uzávierka: 18.6.2021

 
 

Miesto konania: Czajlik ranch, Dunajský Klátov 

 

V dôsledku predpovede horúcej soboty k dnešnému dňu hlásia na sobotu jasno a 30 stupňov, pre blaho našich plemien posúvame začiatok výstav skôr.

!!! Príjem: 7:00 !!!

!!! Posudzovanie 8:00 !!!

Náratky máte zobrazené vo svojom menu na www.clubdogshow.sk pod prihláškou na výstavu v PDF súbore ako Potvrdenie o prijatí psa.

Poradie plemien:

Špeciálna výstava:

1. francúzsky buldoček

2. bulldog

3. mops

 

 

Propozície: 

Prihlasovanie a výsledky: 

 

 

 

Poplatky: 

 
  1.pes ďalší pes     čestná veterán
člen 25€       23€     15€ 0€
nečlen  35€ 33€ 20€ 15€
 
Poplatok za páry a chovateľské skupiny: 5€

 

 
TRIEDY/ CLASS:
 
Mladší dorast/ Minor puppy 3 - 6 mesiacov / months
Dorast / Puppy 6 - 9 mesiacov / months
Mladých / Junior 9 - 18 mesiacov / months
Stredná / Intermediate 15 - 24 mesiacov / months
Otvorená / Open od 15 mesiacov / months
Čestná od 15 mesiacov / months
Šampiónov / Champion od 15 mesiacov / months
Veteránov / Veteran od 8 rokov / years
 

 

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, BOS, BOB. Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.