22.4.2023 ŠV s CAC, Dunajský Klátov

28.01.2023 10:12

22.4.2023 Špeciálna výstava so zadávanim CAC,CAJC

 

Rozhodca: András Polgár (RS)

 

Miesto konania: Dunajský Klátov, Czajlik Ranch 

 

Prihlasovanie: www.clubdogshow.sk 

 

Uzávierka: 14.4.2023

 

Príjem psov: od 8:30

 

Posudzovanie: od 9:30

 

Súťaže: následne 

 

Propozície.   

 
 

 

Poplatky: 

 
  1.pes ďalší pes     čestná veterán
člen 25€       23€     15€ 0€
nečlen  35€ 33€ 20€ 15€
 
Poplatok za páry a chovateľské skupiny: 5€

 

 
TRIEDY/ CLASS:
 
Mladší dorast/ Minor puppy 3 - 6 mesiacov / months
Dorast / Puppy 6 - 9 mesiacov / months
Mladých / Junior 9 - 18 mesiacov / months
Stredná / Intermediate 15 - 24 mesiacov / months
Otvorená / Open od 15 mesiacov / months
Čestná od 15 mesiacov / months
Šampiónov / Champion od 15 mesiacov / months
Veteránov / Veteran od 8 rokov / years
 

 

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, BOS, BOB. Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.