04.09.2021 ŠV Bulldog a mops klub (CAC)

05.08.2021 21:55

ŠV BULLDOG A MOPS KLUB SO ZADÁVANÍM CAC

4.9.2021

 

Výsledky: 

 

Príjem: od 7:30

Posudzovanie od 9:30

Poradie plemien: 

                             1. francúzsky buldoček

                             2. mops

                             3. bulldog 

 

Rozhodca: Krisztina Kovesdi (RS)

 
 

Uzávierka: 28.8.2021

 
 

Miesto konania: Czajlik ranch, Dunajský Klátov 

 

 

Propozície: 

Prihlasovanie a výsledky: 

 

 

 

Poplatky: 

 
  1.pes ďalší pes     čestná veterán
člen 25€       23€     15€ 0€
nečlen  35€ 33€ 20€ 15€
 
Poplatok za páry a chovateľské skupiny: 5€

 

 
TRIEDY/ CLASS:
 
Mladší dorast/ Minor puppy 3 - 6 mesiacov / months
Dorast / Puppy 6 - 9 mesiacov / months
Mladých / Junior 9 - 18 mesiacov / months
Stredná / Intermediate 15 - 24 mesiacov / months
Otvorená / Open od 15 mesiacov / months
Čestná od 15 mesiacov / months
Šampiónov / Champion od 15 mesiacov / months
Veteránov / Veteran od 8 rokov / years
 

 

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, BOS, BOB. Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.