PODMIENKY PRE UDELENIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN

Nárok na udelenie Klubového šampióna Bulldog a mops klubu má pes a suka po splnený týchto podmienok:

Pes:

 

  • Dosiahnutie Klubového víťaza, resp. Klubového víťaza mladých a získanie 2x CAC na Špeciálnej výstave Bulldog a mops klubu
alebo
  • Dosiahnutie 2x Klubového víťaza, resp. Klubového víťaza mladých a získanie CAC na Špeciálnej výstave

 

Suka:

 

  • Dosiahnutie Klubového víťaza, resp. Klubového víťaza mladých a získanie CAC na Špeciálnej výstave Bulldog a mops klubu
alebo
  • Dosiahnutie 2x Klubového víťaza, resp. Klubového víťaza mladých 

Na získanie Klubového šampióna si musí každý majiteľ
psa požiadať, neudeľuje sa automaticky.

 

Žiadosť, spolu s fotokópiou preukazu pôvodu a s fotokópiami posudkov
a kartičiek z výstav môžete posielať na adresu:  

 

Ildikó Melichová

Hraničiarska 18/A

85110

Bratislava

 

Alebo e-mailom na: ilimon@stonline.sk

 

Žiadosť: