PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN

 

1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy. 

2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ. 

3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami 

4. 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty. 


Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje: 
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenský Grand šampionát 15 € 

Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €

 
 
Viac info na www.skj.sk