! BULLDOG A MOPS KLUB !

 

22.4.2023 sa bude konať Špeciálna výstava s udeľovaním titulov CAC,CAJC

 

Pozvanie prijal pán rozhodca András Polgár (RS). 

 

Výstava sa bude konať v Dunajskom Klátove, Czajlik ranch.

 

 

Od dňa 12.11.2022 je v platnosti zvýšenie poplatku za Pripúšťacie povolenie. K žiadosti o Pripúšťacie povolenie je potrebné uhradiť 10€ poradcovi chovu. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
        

 

Vážení členovia klubu,

V nasledujúcich riadkoch sa budem venovať aktuálnej problematike týkajúcej sa vyhlášky MPaRV 283/2020, z ktorej nám vyplývajú nové povinnosti.

SKJ nám vypracovala materiál, ktorý prikladám v prílohe, na jej lepšie pochopenie, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Takisto prikladám aj originál znenie : 283_2020.pdf (svps.sk)

 

Usmernenie pre clenov SKJ vyhlaska 283 2020.docx (0 )

 

V skratke:

Podľa tejto vyhlášky všetkým chovateľom, ktorí odchovávajú jedince, vyplýva povinnosť registrácie chovného zariadenia.

 

Vo vyhláške nájdete podmienky chovného zariadenia, priame obchodovanie ale aj sprostredkované obchodovanie.

 

Každý chovateľ, ktorý obchoduje so zvieratami priamo alebo sprostredkovane, musia svoju činnosť registrovať na príslušnej veterinárnej a potravinovej správe. Obchodovanie so zvieratami je každé premiestnenie zvieraťa do zahraničia, bez ohľadu na to, či bolo zviera darované, predané alebo vymenené.

 

Každý chovateľ, ktorý chová spoločenské zviera a predáva ich, aj keď len v rámci SR má povinnosť svoju činnosť ohlásiť na príslušnej veterinárnej správe. Každá zmena vlastníka, či v rámci SR alebo medzi štátmi, okrem nekomerčného premiestňovania, musí byť realizovaná z registrovaného chovu.

 

S pozdravom

MVDr. Monika Ďurejová

Tajomník klubu

 
 

 

 

Vážení členovia klubu,

na Vaľnom zhromaždení SKJ bol novelizovaný Chovateľský poriadok SKJ a novoprijatý Zápisný poriadok SKJ platný od 1.5.2019. Dokumenty nájdete na:

 

https://www.skj.sk/documents/Chov_poriadok_SKJ_2019.pdf


https://www.skj.sk/documents/zapisny_poriarok_SPKP_2019.pdf

 

 

Na základe prijatých sťažností a následného prejednania na Výborovej schôdzi 14.7.2018 uvádzame vyjadrenia účastníkov konania:

 

- V rámci šetrenia a prejednania sťažnosti p. Kataríny Vargovej na vyjadrenia p. Ildikó Fabo Keszely  na sociálnej sieti k možnosti uchovnenia jej šteniat sa p. Fabo Keszely ospravedlnila p. Vargovej za svoje výroky. Sťažovateľka ospravedlnenie prijala.

 

- V rámci šetrenia a prejednania sťažnosti p. Dezidera Šáliho  na p. Georgínu Langovú za výroky na sociálnej sieti  ale  tiež vzhľadom na ďalšie  upozornenia iných osôb (ktoré neboli predmetom sťažnosti) bola p. Langová napomenutá a požiadaná, aby volila primeranú formu komunikácie.  P. Langová sa vo všeobecnosti ospravedlnila tým osobám, ktorých sa mohli jej vyjadrenia dotknúť neprimeraným spôsobom.

 

- V rámci šetrenia a prejednania sťažnosti p. Riečanovej na p. Langovú bolo skonštatované, že riešenie predmetnej veci nespadá do kompetencie klbu a sťažovateľka bola odkázaná na prípadné riešenie veci v občianskom súdnomkonaní.

 
 
 

 

CHOVNÍ JEDINCI - Z DôVODU OBNOVY RUBRIKY CHOVNÍ JEDINCI PROSÍM KAĎÉHO ČLENA KLUBU, KTORÝ MÁ ZÁUJEM MAŤ SVOJHO PSA UVEREJNENÉHO NA STRÁNKE ABY POSLAL ÚDAJE SPOLU S FOTKOU,TITULMI,ZDRAVOTNÝMI VYŠETRENIAMI(aj s potvrdením od veterinárneho lekára) atď NA bulldogamopsklub@gmail.com.

 

 
 

!!!OZNAM!!!

 

Zmena v chovateľskom poriadku, odsek 1.3. na základe rozhodnutia členskej schôdze konanej dňa 27.11.2016 v Dunajskom Klátove

 
 

 

 

PODMIENKY

 

 
 
Na stránke je vytvorená nová rubrika : ŠAMPIÓNI. Ak chcete prezentovať svoje zvieratko v tejto rubrike, prosím zašlite na bulldogamopsklub@gmail.com fotku, oskenovaný šampionát a údaje vrátane chovateľa a majiteľa
 
 
 
Bulldog a mops klub sa dištancuje od všetkých sociálnych sietí na internete. Všetky potrebné informácie nájdete tu na oficiálnej stránke klubu.
 
 
Od dňa 17.10.2014 sa bude Bulldog a mops klub striktne riadiť smernicou vydanou SKJ definujúcou obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode. Smernicu nájdete na https://www.skj.sk/tlaciva/smernica_obchodnici_so_psami.pdf. Každý člen, ktorý túto smernicu poruší, bude z klubu vylúčený.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usmernenie pre clenov SKJ vyhlaska 283 2020.docx (0)