! BULLDOG A MOPS KLUB !

 

Vážení členovia, 

pozývame Vás na pripravovaný Klubový víkend, ktorý sa bude konať 16.-18.10.2020 v Dunajskom Klátove v Czajlik ranchi. Bude možné behom jedného víkendu získať 2x CAC a Klubového víťaza.

 

Piatok 16.10.2020 Členská schôdza. Začiatok o 17:00. 

Sobota 17.10.2020 Klubová výstava so zadávaním CAC.

Nedeľa 18.10.2020 Špeciálna výstava.

 

POZOR ZMENA:  Chovateľské stanice a páry prosím prihlasujte cez online prihlasovanie. Cena za CHS a páry je 5€. 

 

Uzávierka prihlášok bude 4.10.2020. 

 

Prihlasovanie štandardne cez www.clubdogshow.sk

 
 
 

 
 
 

Dňom 16.6.2020 zastavujeme uchovňovanie jedincov len na základe splnenia vekovej hranice a podmienky uchovnenia psov budú opäť tak, ako sa schválilo na poslednej členskej schôdzi.

 

 

Vážení členovia klubu,

na Vaľnom zhromaždení SKJ bol novelizovaný Chovateľský poriadok SKJ a novoprijatý Zápisný poriadok SKJ platný od 1.5.2019. Dokumenty nájdete na:

 

https://www.skj.sk/documents/Chov_poriadok_SKJ_2019.pdf


https://www.skj.sk/documents/zapisny_poriarok_SPKP_2019.pdf

 

 

Na základe prijatých sťažností a následného prejednania na Výborovej schôdzi 14.7.2018 uvádzame vyjadrenia účastníkov konania:

 

- V rámci šetrenia a prejednania sťažnosti p. Kataríny Vargovej na vyjadrenia p. Ildikó Fabo Keszely  na sociálnej sieti k možnosti uchovnenia jej šteniat sa p. Fabo Keszely ospravedlnila p. Vargovej za svoje výroky. Sťažovateľka ospravedlnenie prijala.

 

- V rámci šetrenia a prejednania sťažnosti p. Dezidera Šáliho  na p. Georgínu Langovú za výroky na sociálnej sieti  ale  tiež vzhľadom na ďalšie  upozornenia iných osôb (ktoré neboli predmetom sťažnosti) bola p. Langová napomenutá a požiadaná, aby volila primeranú formu komunikácie.  P. Langová sa vo všeobecnosti ospravedlnila tým osobám, ktorých sa mohli jej vyjadrenia dotknúť neprimeraným spôsobom.

 

- V rámci šetrenia a prejednania sťažnosti p. Riečanovej na p. Langovú bolo skonštatované, že riešenie predmetnej veci nespadá do kompetencie klbu a sťažovateľka bola odkázaná na prípadné riešenie veci v občianskom súdnomkonaní.

 
 
 

 

CHOVNÍ JEDINCI - Z DôVODU OBNOVY RUBRIKY CHOVNÍ JEDINCI PROSÍM KAĎÉHO ČLENA KLUBU, KTORÝ MÁ ZÁUJEM MAŤ SVOJHO PSA UVEREJNENÉHO NA STRÁNKE ABY POSLAL ÚDAJE SPOLU S FOTKOU,TITULMI,ZDRAVOTNÝMI VYŠETRENIAMI(aj s potvrdením od veterinárneho lekára) atď NA bulldogamopsklub@gmail.com.

 

 
 

!!!OZNAM!!!

 

Zmena v chovateľskom poriadku, odsek 1.3. na základe rozhodnutia členskej schôdze konanej dňa 27.11.2016 v Dunajskom Klátove

 
 

 

 

PODMIENKY

 

 
 
Na stránke je vytvorená nová rubrika : ŠAMPIÓNI. Ak chcete prezentovať svoje zvieratko v tejto rubrike, prosím zašlite na bulldogamopsklub@gmail.com fotku, oskenovaný šampionát a údaje vrátane chovateľa a majiteľa
 
 
 
Bulldog a mops klub sa dištancuje od všetkých sociálnych sietí na internete. Všetky potrebné informácie nájdete tu na oficiálnej stránke klubu.
 
 
Od dňa 17.10.2014 sa bude Bulldog a mops klub striktne riadiť smernicou vydanou SKJ definujúcou obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode. Smernicu nájdete na https://www.skj.sk/tlaciva/smernica_obchodnici_so_psami.pdf. Každý člen, ktorý túto smernicu poruší, bude z klubu vylúčený.